Individual Project

posted on 03 Mar 2010 19:58 by neroki

โคมไฟกระดาษ

แรงบรรดานใจ : เกิดจากการที่เห็นเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆจึงคิดว่าน่าจะเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้าง พอดีกลับมาทีห้องหันไปเห็นโคมไฟอันเก่ามันไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไร เลยคิดขึ้นได้ว่าน่าจะทำ โคมไฟใหม่จากการตัดการดาษเล่นๆของเด็กๆทีเห็นเมื่อตอนเช้าดีกว่า ชึ่งก็มีอุปกรณืดังนี้

อุปกรณ์ :

           1. การดาษสวยๆสักแผ่น

           2. หลอดไฟสักหลอด (ได้ทั้งชุดก็ดี + ขาหนีบ )

           3. กระดาษแข็งแผ่นเล็กๆสักแผ่น

           4. กรรไรอีกสักอัน (ตามรูปอะ) 

 

 

 ขั้นตอนการทำ :

1. นำกระดาษมาตัดให้เป็นสี่เหสี่ยมจตุรัส จากนั้น พับเป็นสามเหสี่ยม หลักจากนั้นพับครึ่งเป็นสามเหสี่ยมอีกครั้งหรือหลายๆครั้งก็ได้ตามใจชอบ จากนั้นก็ใช้กรรไกร ตัดตามขวางของสามเหสี่ยมสสับเป็นเหมื่อนฟันปลา ดังรูป

 

2.นำกระดาษแข็งมาตัดให้ได้ตามขนานที่ต้องการ จากนั้นนำมาติดกับขั่วของหลอดไฟเพื่อทำเป็นที่ยึดของหลอดไฟกับกระดาษ ดังรูป

 

 

3. นำกระดาษที่ตัดไว้มาดึงให้ออกเป็นทรง พร้อมเจาะรูตรงกลาง ตามรูป

 

4. นำขั่วหลอดไฟมาใสกับกระดาษที่เตรียมไว้ จากนั้นนำหลอดไฟมาใส เป็นอันเสดสิ้น

edit @ 3 Mar 2010 21:03:16 by NeRoKi

กิจกรรมส่งท้าย Innovative Thinking

1.ท่านชอบเนื้อหา หรือกิจกรรมใดมากที่สุด โปรดให้เหตุผล

 "เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ"

เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ
เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมวกแต่ละสีจะมีความหมายและมุมมองที่แตกต่างกันไป คือ
 1. White          = มองตามความเป็นจริง
2.    Red           = ใช้อารมณ์เป็นหลัก
3.    Black        = คิดถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ควรระวัง
4.  Yellow         = คิดถึงประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
5.   Green        = คิดเชิงความคิดสร้างสรรค์ การประนีประนอม
6.  Blue            = การจัดการ การควบคุม

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมได้เรียนรู้และตระหนักถึงแง่มุมต่างๆที่คนอื่นคิดหรือในแง่มุมที่ผมนั้นคิดไม่เหมือนคนอื่น ว่าคนอื่นเค้ามีความคิดเห็นอย่างในแต่ละเรื่อง รวมทั้งสามารถได้รับแนวความคิดจากทุกๆแง่ที่ได้พูดมาในข้างต้น และที่สำคัญของกิจกรรมนี้เลยคือผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผมประจำใจในกิจกรรมนี้มากจริงๆ 

2. ท่านคิดว่างานมอบหมายในวิชานี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวิชาอื่นโดยเฉลี่ย โปรดให้เหตุผล             ผมคิดว่างานมอบหมายในวิชานี้มีเท่ากับกับในวิชาอื่น เพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่มีสอบจึงอาจดูเหมือนว่าจะมีงานที่มอบหมายเยอะไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีมากจนเกินไป แต่วิชาอื่นนั้นมีงานที่เป็นโปรเจกใหญ่ๆแล้วยังมีการสอบอีกทั้งปลายภาค กลางภาค ยังไม่รวมการสอบเพื่อเก็บคะแนนอีก ถือว่าวิชานี้นั้นไม่แตกต่างกับงานในวิชาอื่นเลยครับ  

3.จงอธิบายเทคนิคความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากบทความเรื่อง

กลยุทธ์สุดยอดนักธุรกิจ ริชาร์ด แบรสัน           

  1.การใช้สมุดบันทึกและต้อง การพกสมุดเล่มเล็กๆติดตัวตลอดเวลาพยายามจดทุกอย่างที่คิดได้ลงในสมุด เพราะมันจะทำให้เรานั้นทำสิ่งต่างๆได้ดี           

 2.การมองธุรกิจหรือสิ่งที่ทำเป็นเกมๆหนึ่ง ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรซึ่งเราเปรียบเทียบธุรกิจกับเกม ในเกมย่อมมีผู้ชนะ มีกติกา ระบุวิธีการเล่นและมีการฝึกฝนก็เปรียบเหมือนกันกับ ธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ก็มีทั้งกติกาและกฎระเบียบด้วยเช่นกัน           

 3.การมีความเชื่อมั่นในตนเองนับถือตนเองเชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่ดูถูกเหยียดหยามตนเอง เพราะคุณจะเรียกศรัทธาจากผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณศรัทธาเชื่อถือตนเอง ดังคำพูดที่ว่า " คุณทำได้หากคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ " ทุกข์ สุข อยู่ที่ความคิดของคุณเอง " ไม่มีใครจะนำความสุขความสำเร็จมาให้คุณนอกจากตัวคุณเอง"          

  4.ท่านคิดว่าจะได้รับเกรดอะไร เพราะอะไร           

         A ครับ เพราะว่าถ้าจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของวิชานี้คือการที่ให้นิสิตทุกคนที่เรียนวิชานี้กันนั้นมีความคิดสร้างสรรค์หรือการกล้าที่จะออกเดินนอกกรอบที่เคยมีมานั้น แต่ไม่นอกกฎระเรียบนะครับ ผมถือว่านิสิตทุกคนที่ได้เรียนวิชานี้นั้นรวมถึงตัวผมเองด้วยนั้นได้สิ่งเหล่านั้นไปเต็มๆเลยละครับ โดยเฉพาะการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านความคิดและจิตนการที่เปิดกว้างขึ้น อีกไม่นานอาจมีคนที่คิดค้นอะไรใหม่มาประดับวงการของโลกอาจจะมาจากห้องเรียนห้องเล็กนี้ก็เป็นได้นะครับ  

5.ถ้ามีวิชา Innovative Thinking II ท่านต้องการเรียนเนื้อหาอะไร

            วิชา Innovative Thinking II นั้นน่าจะเป็นการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับInnovative Thinking I ด้วย เพราะว่าผู้เรียนจะได้เรียนทั้งสองตัวเลยจะได้สร้างคนให้มีความคิดที่ดีละแตกต่างกันมากขึ้น แต่ให้เน้นการเรียนการสอนที่ไปนอกสถานทีให้มากหน่อยรวมทั้งการนำวิทยากรมาให้มากๆด้วยเพื่อจะได้ให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้ที่เค้ามีประสบการณ์จริงๆซึ่งจะทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้โดยง่าย

 

6. ถ้าท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ ท่านจะตั้งคำถามอะไรและจะตอบอย่างไร

            คำถาม : จงบอกประโยชน์ของการมีความคิดสร้างสรรค์นความคิดเห็นของนิสิตเอง

            คำตอบ : ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดำเนินชีวิตและหนทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานก่อให้เกิดความสนุก เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆขึ้นมาทดแทนความคิดเก่าๆสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์ต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุกเพราะทำให้ชีวิตไม่จำเจพัฒนาสมองของคนให้มีความฉลาดเฉียบคม การฝึกการคิดหรือพยายามคิดเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆเป็นประจำ จะทำให้เกิดความเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นสร้างความเชื่อมั่น ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น ก็จะกลายเป็นผู้นำทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเองนอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่มของผู้นำให้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยมากขึ้น

7.โปรดแสดงความรู้สึกของท่านที่มีต่อวิชานี้           

         เป็นภาพที่ผมคิดว่าตรงกับวิชา Innovative Thinking มากที่สุดแล้วในความคิดของผม มันแสดงให้เห็นความเป็นอิสระ ทั้งในด้านความคิดและการกระทำที่มีอิสระได้โดยภายใต้กรอบที่ไม่สามารถปิดกันความคิดและจิตนาการของเราเหล่านักเรียนวิชา Innovative Thinking    อิสระอยู่ที่เราคิด


 

edit @ 28 Feb 2010 19:22:21 by NeRoKi

Innovative thinking #shopping cart & Personality Poker

posted on 15 Feb 2010 01:15 by neroki
การออกแบบ shopping cart ภายในเวลา 5 วัน

ของบริษัทออกแบบ IDEO

 (IDEO) บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบชั้นนำของโลก
ไอดีอีโอเป็นยิ่งกว่า บริษัทออกแบบด้วยการให้ความช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง พี แอนด์ จี
ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นนวัตกรรมนอกจากนี้เคลลียังเป็นผู้เขียน หนังสือขายดีเรื่อง
“The Art of Innovation” และ “The Ten Faces of Innovation” ซึ่งเขาได้นำเสนอกลยุทธ์ของไอดีอีโอ
และเคล็ดลับความสำเร็จ ตลอดจนวิธีส่งเสริมและนำนวัตกรรมไปใช้ในองค์กร
ทีมงานTCDC

http://www.ideo.com/work/item/shopping-cart-concept

 • ประชุมหาปัญหา – คนชอบขี่แล้วไถล อุบัติเหตุเด็กตกรถเข็น ซึ่งมีกฎอยู่ว่า
  • One conversation at a time
  • Stay focus on the topic
  • Encourage wild ideas
 • หาข้อมูล – ไปถ่ายรูป สัมภาษณ์ผู้ใช้
 • สรุปข้อมูลที่หาได้
 • ต่างคนต่างออกแบบ โดยบรรยากาศที่ทำงานดูสนุกสนาน สบายๆ มีของเล่นเยอะแยะ แต่ละคนสามารถจัดแบบที่แต่ละคนชอบได้ (ตู้เคลื่อนที่ได้ ปิดเป็นห้องพื้นที่ส่วนตัวก็ได้ ขี่จักรยานก็ได้ ให้สมองแล่น จะยืนทำงานก็ได้ เพราะโต๊ะปรับระดับได้)
 • เอาแบบของแต่ละคนมาแปะบนบอร์ดประชุม Vote เลือกแบบที่ชอบ
 • เอา idea ข้อดีแต่ละแบบมารวมกัน
 • ทำ Prototype
  • มีไมโครโฟนไว้พูดสอบถามได้
  • ที่นั่งเด็กปลอดภัยยิ่งขึ้น โดย lock เด็กแบบเครื่องเล่นสวนสนุก
  • Scan ราคาได้
  • เคลื่อนที่ได้ทุกแนว แม้แต่ด้านข้าง
  • มีตะกร้าเล็กๆหลายใบ สามารถถือแยกออกมาวางบนรถเข็นได้หลายใบ เพื่อเดินเข้าที่แคบได้
  • จ่ายเงินแล้ว รถเข็นก็แขวนถุงแทนตะกร้าได้เลย

 

ไพ่ที่ทำนายลักษณะบุคลิกภาพและการทำงานของเรา

Personality Poker ตัวไพ่แต่ละใบจะมีดอกและก็เลขเหมือนสำรับไพ่ทั่วๆไป

แต่สิ่งที่พิเศษกว่าก็คือแต่ละใบจะมีคำอธิบายนิสัย 1 อย่างติดไว้ด้วย

ตอนแรกสุดทุกคนจะได้ไพ่คนละ 5 ใบ แล้วจากนั้นก็ให้ทุกคนลองสลับไพ่กับเพื่อน

โดยเลือกใบที่คิดว่าไม่ตรงดับตัวเองซักเท่าไรไปแลกกับเพื่อน

โดยเพื่อนอาจจะเอาหรือไม่เอาไพ่ของเราก็ได้แล้วแต่ว่ำ

ไพ่ใบนั้นบอกลักษณะที่คิดว่าเป็นเขาหรือเปล่า

 จนกระทั่งแลกไพ่จนคิดว่าเป็นตัวเองทั้งหมด

จากนั้นเราก็จะเอาลักษณะเหล่านั้นมาแปลความหมาย

 

โพธิ์ดำ : ข้อมูลและข้อเท็จจริง : เป็นคนที่ชอบตรรกะและคณิตศาสตร์
ข้าวหลามตัด : ไอเดียและประสบการณ์ : เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

 ดอกจิก : การกระทำ : เป็นคนที่ชอบงานที่ลงมือทำ กระบวนการทำงาน
 โพธิ์แดง : ความสัมพันธ์ : เก่งเรื่อง connection รู้จักคน และมีความเมตตาให้กับผู้อื่น

edit @ 15 Feb 2010 01:54:00 by NeRoKi

edit @ 15 Feb 2010 01:55:55 by NeRoKi

Innovative thinking # Six thinking hats

posted on 15 Feb 2010 00:30 by neroki
 "เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ"
เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ
เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งหมวกแต่ละสีจะมีความหมายและมุมมองที่แตกต่างกันไป คือ

  1.    White = มองตามความเป็นจริง
2.    Red = ใช้อารมณ์เป็นหลัก
3.    Black = คิดถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ควรระวัง
4.    Yellow = คิดถึงประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
5.    Green= คิดเชิงความคิดสร้างสรรค์ การประนีประนอม
6.    Blue = การจัดการ การควบคุม

innovative thinking 8 # NLP

posted on 14 Feb 2010 12:44 by neroki

           หน้าตาดี

                      พ่อรวย

                               โชคดี

                                       เรียนเก่ง   

                         หรือว่าอะไร.....กัน ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ

นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในคาบเรียน innovative thinking ชึ่งได้จาก

การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 

"คุณ ชาตรี เตชะสมบูรณากิจ"

แล้วปัจจัยที่แท้จริงของการประสบความสำเร็จนั้นคืออะไร ?

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่

มาจากเทคนิคและวิชาความรู้เพียง 20%

และอีก 80% ที่เหลือนั้นมาจาก 'ภายในจิตใจ'


เทคนิค NLP (Neuro Linguistic Programing)

 

ที่จะช่วยกระตุ้นให้ 80% ในข้างต้นได้พัฒนา

NLP เป็นการเรียนรู้ระบบการคิด วิธีการสื่อสารของคนคนหนึ่ง

เพื่อเข้าไปอยู่ในใจคนคนนั้นและเลือกสื่อสารในวิธีคิดแบบคนนั้น

เพื่อทำให้รู้สึกว่าอยู่ในโลกเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมีการโน้มน้าวใจคนอื่นจึงง่ายขึ้น
 

พร้อมกับได้ประกาศอิสรภาพด้วยกันว่า

 "ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว"