Innovative Thinking 5 Dead poets society

posted on 01 Feb 2010 10:02 by neroki

อาจารย์ไม่มา ก็เลยให้ดูหนังเรื่องหนึ่ง ชื่อเรื่องว่า Dead poets society (ตามชื่อหัวข้อนั่นแหละ)

Dead poet society เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับครูสอนกวีคนหนึ่งและนักเรียนห้องหนึ่ง การสอนจะไม่สอนตามหนังสือเรียน แต่จะสอนให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ยึดติดกับกรอบที่มีมา นี่สิถึงเป็นศิลปะที่แท้จริง

ในเรื่องมีข้อคิดมากมาย เกี่ยวกับชีวิตที่หลากหลายของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งถูกเลี้ยงมาในกรอบที่แตกต่างกัน การคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่ดี แต่การออกจากกรอบจนคนอื่นไม่ยอมรับ ก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เช่นกัน

ระหว่างเนื้อเรื่อง ได้มีการสอดแทรกบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย (ที่เราไม่รู้จัก) บทวิจารณ์หนังทำให้เราได้รู้จักว่าสิ่งที่เนื้อเรื่องพูดมีอะไรซ่อนอยู่ที่เราดูอย่างไม่รู้ตัว

ตอนท้ายๆเรื่อง เนื้อเรื่องก็ยิ่งเข้มข้น สิ่งที่หวังไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอ ตอนจบก็จบได้อย่างสวยงาม

Comment

Comment:

Tweet