กิจกรรมส่งท้าย Innovative Thinking

1.ท่านชอบเนื้อหา หรือกิจกรรมใดมากที่สุด โปรดให้เหตุผล

 "เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ"

เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้านๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ
เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหมวกแต่ละสีจะมีความหมายและมุมมองที่แตกต่างกันไป คือ
 1. White          = มองตามความเป็นจริง
2.    Red           = ใช้อารมณ์เป็นหลัก
3.    Black        = คิดถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ควรระวัง
4.  Yellow         = คิดถึงประโยชน์, ข้อได้เปรียบ
5.   Green        = คิดเชิงความคิดสร้างสรรค์ การประนีประนอม
6.  Blue            = การจัดการ การควบคุม

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมได้เรียนรู้และตระหนักถึงแง่มุมต่างๆที่คนอื่นคิดหรือในแง่มุมที่ผมนั้นคิดไม่เหมือนคนอื่น ว่าคนอื่นเค้ามีความคิดเห็นอย่างในแต่ละเรื่อง รวมทั้งสามารถได้รับแนวความคิดจากทุกๆแง่ที่ได้พูดมาในข้างต้น และที่สำคัญของกิจกรรมนี้เลยคือผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผมประจำใจในกิจกรรมนี้มากจริงๆ 

2. ท่านคิดว่างานมอบหมายในวิชานี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับวิชาอื่นโดยเฉลี่ย โปรดให้เหตุผล             ผมคิดว่างานมอบหมายในวิชานี้มีเท่ากับกับในวิชาอื่น เพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ไม่มีสอบจึงอาจดูเหมือนว่าจะมีงานที่มอบหมายเยอะไปบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีมากจนเกินไป แต่วิชาอื่นนั้นมีงานที่เป็นโปรเจกใหญ่ๆแล้วยังมีการสอบอีกทั้งปลายภาค กลางภาค ยังไม่รวมการสอบเพื่อเก็บคะแนนอีก ถือว่าวิชานี้นั้นไม่แตกต่างกับงานในวิชาอื่นเลยครับ  

3.จงอธิบายเทคนิคความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากบทความเรื่อง

กลยุทธ์สุดยอดนักธุรกิจ ริชาร์ด แบรสัน           

  1.การใช้สมุดบันทึกและต้อง การพกสมุดเล่มเล็กๆติดตัวตลอดเวลาพยายามจดทุกอย่างที่คิดได้ลงในสมุด เพราะมันจะทำให้เรานั้นทำสิ่งต่างๆได้ดี           

 2.การมองธุรกิจหรือสิ่งที่ทำเป็นเกมๆหนึ่ง ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรซึ่งเราเปรียบเทียบธุรกิจกับเกม ในเกมย่อมมีผู้ชนะ มีกติกา ระบุวิธีการเล่นและมีการฝึกฝนก็เปรียบเหมือนกันกับ ธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ก็มีทั้งกติกาและกฎระเบียบด้วยเช่นกัน           

 3.การมีความเชื่อมั่นในตนเองนับถือตนเองเชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่ดูถูกเหยียดหยามตนเอง เพราะคุณจะเรียกศรัทธาจากผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณศรัทธาเชื่อถือตนเอง ดังคำพูดที่ว่า " คุณทำได้หากคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ " ทุกข์ สุข อยู่ที่ความคิดของคุณเอง " ไม่มีใครจะนำความสุขความสำเร็จมาให้คุณนอกจากตัวคุณเอง"          

  4.ท่านคิดว่าจะได้รับเกรดอะไร เพราะอะไร           

         A ครับ เพราะว่าถ้าจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของวิชานี้คือการที่ให้นิสิตทุกคนที่เรียนวิชานี้กันนั้นมีความคิดสร้างสรรค์หรือการกล้าที่จะออกเดินนอกกรอบที่เคยมีมานั้น แต่ไม่นอกกฎระเรียบนะครับ ผมถือว่านิสิตทุกคนที่ได้เรียนวิชานี้นั้นรวมถึงตัวผมเองด้วยนั้นได้สิ่งเหล่านั้นไปเต็มๆเลยละครับ โดยเฉพาะการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ทั้งทางด้านความคิดและจิตนการที่เปิดกว้างขึ้น อีกไม่นานอาจมีคนที่คิดค้นอะไรใหม่มาประดับวงการของโลกอาจจะมาจากห้องเรียนห้องเล็กนี้ก็เป็นได้นะครับ  

5.ถ้ามีวิชา Innovative Thinking II ท่านต้องการเรียนเนื้อหาอะไร

            วิชา Innovative Thinking II นั้นน่าจะเป็นการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับInnovative Thinking I ด้วย เพราะว่าผู้เรียนจะได้เรียนทั้งสองตัวเลยจะได้สร้างคนให้มีความคิดที่ดีละแตกต่างกันมากขึ้น แต่ให้เน้นการเรียนการสอนที่ไปนอกสถานทีให้มากหน่อยรวมทั้งการนำวิทยากรมาให้มากๆด้วยเพื่อจะได้ให้นิสิตได้เรียนรู้จากผู้ที่เค้ามีประสบการณ์จริงๆซึ่งจะทำให้ได้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้โดยง่าย

 

6. ถ้าท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ ท่านจะตั้งคำถามอะไรและจะตอบอย่างไร

            คำถาม : จงบอกประโยชน์ของการมีความคิดสร้างสรรค์นความคิดเห็นของนิสิตเอง

            คำตอบ : ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแนวทางใหม่ๆในการดำเนินชีวิตและหนทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาชีวิตและการทำงานก่อให้เกิดความสนุก เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆขึ้นมาทดแทนความคิดเก่าๆสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์ต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุกเพราะทำให้ชีวิตไม่จำเจพัฒนาสมองของคนให้มีความฉลาดเฉียบคม การฝึกการคิดหรือพยายามคิดเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆเป็นประจำ จะทำให้เกิดความเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นสร้างความเชื่อมั่น ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างราบรื่น ก็จะกลายเป็นผู้นำทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเองนอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและความคิดริเริ่มของผู้นำให้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยมากขึ้น

7.โปรดแสดงความรู้สึกของท่านที่มีต่อวิชานี้           

         เป็นภาพที่ผมคิดว่าตรงกับวิชา Innovative Thinking มากที่สุดแล้วในความคิดของผม มันแสดงให้เห็นความเป็นอิสระ ทั้งในด้านความคิดและการกระทำที่มีอิสระได้โดยภายใต้กรอบที่ไม่สามารถปิดกันความคิดและจิตนาการของเราเหล่านักเรียนวิชา Innovative Thinking    อิสระอยู่ที่เราคิด


 

edit @ 28 Feb 2010 19:22:21 by NeRoKi

Comment

Comment:

Tweet