Individual Project

posted on 03 Mar 2010 19:58 by neroki

โคมไฟกระดาษ

แรงบรรดานใจ : เกิดจากการที่เห็นเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆจึงคิดว่าน่าจะเอามาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้าง พอดีกลับมาทีห้องหันไปเห็นโคมไฟอันเก่ามันไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไร เลยคิดขึ้นได้ว่าน่าจะทำ โคมไฟใหม่จากการตัดการดาษเล่นๆของเด็กๆทีเห็นเมื่อตอนเช้าดีกว่า ชึ่งก็มีอุปกรณืดังนี้

อุปกรณ์ :

           1. การดาษสวยๆสักแผ่น

           2. หลอดไฟสักหลอด (ได้ทั้งชุดก็ดี + ขาหนีบ )

           3. กระดาษแข็งแผ่นเล็กๆสักแผ่น

           4. กรรไรอีกสักอัน (ตามรูปอะ) 

 

 

 ขั้นตอนการทำ :

1. นำกระดาษมาตัดให้เป็นสี่เหสี่ยมจตุรัส จากนั้น พับเป็นสามเหสี่ยม หลักจากนั้นพับครึ่งเป็นสามเหสี่ยมอีกครั้งหรือหลายๆครั้งก็ได้ตามใจชอบ จากนั้นก็ใช้กรรไกร ตัดตามขวางของสามเหสี่ยมสสับเป็นเหมื่อนฟันปลา ดังรูป

 

2.นำกระดาษแข็งมาตัดให้ได้ตามขนานที่ต้องการ จากนั้นนำมาติดกับขั่วของหลอดไฟเพื่อทำเป็นที่ยึดของหลอดไฟกับกระดาษ ดังรูป

 

 

3. นำกระดาษที่ตัดไว้มาดึงให้ออกเป็นทรง พร้อมเจาะรูตรงกลาง ตามรูป

 

4. นำขั่วหลอดไฟมาใสกับกระดาษที่เตรียมไว้ จากนั้นนำหลอดไฟมาใส เป็นอันเสดสิ้น

edit @ 3 Mar 2010 21:03:16 by NeRoKi

Comment

Comment:

Tweet